CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN

1. Đăng Ký Thành Viên

2. Ưu Đãi Đặc Quyền Thành Viên

         
Tên hạng thẻ Đồng Bạc Vàng Kim Cương

Điều kiện xét hạng

(chi tiêu)

Dưới 500k 500k – 4.999k 5.000k – 9.999k Từ 10.000k
Số điểm được tích lũy 1%/Hóa Đơn 3%/Hóa đơn 5%/Hóa đơn 7%/Hóa đơn
Ưu đãi sinh nhật  Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon

*Điểm tích lũy (Homey Point) có thể sử dụng để đổi quà đặc quyền thành viên.