Mua 1 Tặng 1 – SIÊU TIẾT KIỆM

  • Mua 1 Sườn Tảng (L) thêm 59k tặng 1 Sườn Tảng (M).
  • Tổng set 1.2kg.
  • Freeship 5km và 10km hóa đơn từ 200k và 600k.
  • Chương trình áp dụng cả tuần.
  • Không áp dụng cùng chương trình khác.
(CB) Sườn Tảng M1T1 8 Cánh Gà Giữa (CB) Sườn Tảng M1T1 16 Cánh Gà Giữa